Verksamhet

Vi vill vara en motor för tillväxt och kunskap 


om vindkraft i Barentsområdet


När planerna på Europas största vindkraftspark i Markbygden, med 1 101 vindkraftverk, började ta form föddes tanken på ett kunskaps- och utvecklingscentrum för hela Barentsregionen. Vindkraften är en bransch i utveckling och allt fler etableringar planeras i norra Skandinavien.

Vindkraftcentrum i Barentsregionen ska medverka till att de positiva effekterna av vindkraftutbyggnaden tas till vara. Vårt långsiktiga mål är att skapa bestående verksamheter genom tillverkning, nya affärsmöjligheter, forskning och utveckling, utbildningar, informationsspridande och allt annat bra som kan tänkas följa i vindkraftens kölvatten. Piteås strategiska läget mitt i Barentsområdet stärker våra ambitioner att bli ett centrum för vindkraft för hela det området.

Vi brukar skämtsamt säga att snålblåsten har blivit värd miljardbelopp. Då är det bra om vi kan se till att så stora bitar som möjligt av denna stora ekonomiska kaka hamnar lokalt och regionalt.

Men Vindkraft är en relativt ny bransch för många i Barentsregionen. Därför är frågorna många och erfarenheterna få. Där kan vi på Vindkraftscentrum bistå med hjälp. Vi är den naturliga mötesplatsen för alla som är intresserade av vindkraft.

Du kan läsa mer om de olika verksamhetsområdena; näringsliv, forskning och utbildning, under respektive kategori.