Om oss

Vindkraftcentrum i Barentsregionen vill vara en motor


för tillväxt inom vindkraftbranschen. Vi arbetar med


information och utbildning men framför allt med att stimulera


vårt näringsliv att ta del av de affärsmöjligheter som


etableringarna ger. Lokal nytta är vårt huvudfokus.


Vindkraftcentrum i Barentsregionen, Piteå kommuns stora satsning på att ta tillvara på de positiva effekterna av de kommande vindkraftutbyggnaderna, har nu varit igång sedan september 2009. Vindkraftcentrum återfinns i Näringslivsenhetens lokaler på Furunäsets företagscentrum och verkar för att profilera och fastslå Piteå som en självklar mittpunkt när det gäller vindkraft i Barentsregionen. Centrat ska vara den naturliga mötesplatsen för alla intressenter dit entreprenörer, projektörer, privatpersoner och kommuner kan vända sig med frågor och synpunkter. 

Vi finns till för dig, oavsett om du är projektör och entreprenör, representerar en myndighet eller privatperson. Tveka inte att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under fliken " kontakta oss" och till höger.