Länkar

Vad är vindkraft egentligen?


Hur får man jobb inom vindkraftbranschen?


Vilka är aktörerna i Barentsregionen?


Detta och fler frågor hittar du svar på i vårt länkregister!


Länkregistret är tänkt att kunna slussa vidare våra besökare efter vad de intresserar sig för. Dock innehåller det inga länkar till företag som är aktiva inom vindkraft i Barents, dessa redovisas vid de respektive projekten i vår kartfunktion här till höger på hemsidan. Saknar du en länk till något eller vill tipsa oss om något som borde vara med? Hör av dig till oss på Vindkraftcentrum, erik.persson@pitea.se

Hur fungerar vindkraft?

Det finns många olika hemsidor som beskriver hur vindkraft fungerar men en av de bästa är nog tillverkaren Vestas E-learning. Omfattande och pedagogisk med filmer, animeringar och bilder.

Det finns även ett annat vindkraftcentrum som ligger i Hammerdal och har fokus på Jämtlands län och det som sker i den regionen. Där har man även jobbat mycket med frågor kring arbetskraft- och kompentensförsörjning. Bland annat har de en rekryteringsportal på sin webb, där man kan lägga upp sitt CV eller söka efter tillgängliga jobb/nya medarbetare. 

Vi har ett gemensamt fokus på näringslivsutveckling och att vindkraften därmed ska ge lokal nytta.

Vindkraftcentrum i Hammerdal

Utbildningar

Listan här nedan är olika lärosäten och utbildningsinstanser som erbjuder vindkraft och energiutbildningar i någon form. Eftersom urvalet ändras kontinuerligt är det svårt att länka till en direkt utbildning, utan vi har valt att hänvisa till lärosätet som helhet.

YH-utbildningar:

Campus Varberg

Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund

Vill man lära sig ämnet vindkraft mer grundligt och kanske inte enbart tänker att jobba med just service av verk, finns det en hel del fristående kurser på universitetsnivå riktade direkt mot vindkraft

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Väst

Luleå tekniska universitet

Mälardalens högskola

Umeå universitet

Uppsala universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Vill man skaffa sig en bredare ingenjörsutbildning inom energiområdet finns det flera alternativ, som innehåller kurser om vindkraft. En bakgrund som energiingenjör blir allt vanligare bland anställda inom vindkraftbranschen. Förutom en del av ovanstående läroplatser har dessa utbildningar till ingenjör inom energiområdet.

Luleå tekniska universitet

Chalmers

Högskolan i Borås

Högskolan i Dalarna

Karlstads universitet

KTH

Lunds universitet

Örebro universitet

Forskningsinstitut i Sverige

Luleå Tekniska Universitet har inlett sin centrumbildning för vindkraftforskning, men man har sedan länge forskat inom områden som är tillämpbara på vindkraft.

På Chalmers i Göteborg finns även Svenskt vindkrafttekniskt centrum.

Vindforsk är ett samfinansierat program som arbetar på en bred front med forskning inom vindkraftområdet i Sverige.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, finns ett stort forskningscentrum som bland annat fokuserar på vindkraft.

Myndigheter

Energimyndigheten

Svenska kraftnät

Vindkraftportaler

Kanske den mest omfattande länksamlingen till allt som rör vindkraft i Sverige drivs av Centrum för vindbruk, som finns på Högskolan på Gotland.

Hur mycket har de olika verken i Sverige producerat? På Vindstats hemsida finns dagsaktuella siffror på de flesta. 

Intresseorgan

Svensk vindenergi

Svensk vindkraftförening

Norwea

Finska vindkraftföreningen

Det europeiska övergripande branschorganet EWEA.

Det världsomfattande branschorganet, WWEA.

Nyhetsorgan

Två lämpliga hemsidor för den som vill hålla koll på vad som sker i Barentsområdet är nyhetssidan Barents observer och den mer allmänna infosidan barentsinfo.

Senaste nytt om de olika energisatsningarna i Piteå finner du på Energinytt.

Ny teknik

Energinyheter.se

Andra viktiga energiprojekt i Piteå:

Piteå Science park är en företagspark med fokus på bland annat energifrågor.