Forskning & Utbildning

Ny bransch skapar efterfrågan på ny forskning


Det behövs mer kunskap om hur man bäst bygger vindkraft i kallt klimat och skogsmiljö. Därför krävs forskning och studier på området. Det kan gälla allt från nedisning av rotorblad till hur vindkraftverken bäst placeras för att få optimal elproduktion. En annan obesvarad fråga är hur exempelvis kalhyggen påverkar vindförhållanden..?

Barentsregionen har en enorm potential för vindkraftsutbyggnad. Men det geografiska läget och klimatet är annorlunda än de på platser vindkraftverk tidigare traditionellt byggts på.